Fintrafficin dataekosysteemin foorumi toimii Kansallisena yhteistyöfoorumina, johon ovat tervetulleita kaikki eFTIstä kiinnostuneet tahot. EU-yhteistyötä tehdään useammassa eri työryhmässä. Järjestelmien tekniset asiat käsitellään DTLF-työryhmässä, eFTI-tietojoukon asiat omassa työryhmässään. Lisäksi yhdeksän EU-maan eFTI4EU hanke kehittää yhdessä eFTI-järjestelmää ja pilotoi toteutusta.

Lii­ken­teen da­tae­ko­sys­tee­mi - Fintraffic

Fintraffic järjestää Liikenteen dataekosysteemin julkisia ja avoimia foorumeita, joissa on useita avoimia työryhmiä. Aiheet vaihtelevat työryhmän mukaan.
eFTI-hankeen etenemistä seurataan säännöllisesti työryhmässä 4 "Logistiikan tiedot ja rajapinnat" muiden logistiikan digitalisaatioon liittyvien teemojen kanssa.

Digital Transport and Logistics Forum (DTLF)

Komission Digital Transport and Logistics Forum (DTLF) on asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on tuoda yhteen julkiset ja yksityiset sidosryhmät työskentelemään unionin kuljetus- ja logistiikkasektorin muutostyössä.
Yksi työryhmän keskeisistä työalueista on eFTI-asetus. 

DTLF-asiantuntijat auttavat komissiota tutkimaan ja valmistelemaan vaihtoehtoja eFTI-asetuksen täytäntöönpanolle neljässä erityisryhmässä.

Komissio työstää eFTI-asetuksen eri osa-alueita yhdessä DTLF:n kanssa.
EU-sääntelyn mukaisesti komissio hyväksyy ja adoptoi asetukset.

eFTI4EU-Hanke

eFTI-asetuksen toimeenpanon rinnalla Suomi osallistuu eFTI4EU-hankkeeseen, jossa pilotoidaan eFTI tietojärjestelmiä yhdessä talouden toimijoiden kanssa.

eFTI4EU-hankkeen päätavoitteena on löytää yhteisiä lähestymistapoja eFTI-asetuksen soveltamiseen jäsenmaissa. Hanketta rahoitetaan 28,3 miljoonan euron budjetilla Verkkojen Eurooppa -välineellä (CEF).
Hankkeeseen osallistuu yhdeksän jäsenmaata. Hankkeessa toteutetaan viitearkkitehtuuri eFTI-tiedonvaihtoon.

Päivitetty